Dokumenti

Opšti izbori 2022

Redni broj Naziv Datum Dokument
1 RJEŠENJE O IMENOVANJU KONTROLORA IZBORNIH REZULTATA 05.07.2022.
2 OBAVJEŠTENJE ZA MOBILNI TIM 05.09.2022.
3 OBAVJEŠTENJE ZA AKREDITOVANJE POSMATRAČA 05.09.2022.
4 RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA BO ZA PODRUČJE OPŠTINE BRATUNAC 15.09.2022.
5 PLAN OBUKE I TESTIRANJA ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA 15.09.2022.
6 ODLUKA O ODREĐIVANJU LOKACIJA BM U IZBORNOJ JEDINICI 104B BRATUNAC 16.09.2022.
7 OBJEDINjENI REZULTATI OPŠTIH IZBORA 06.10.2022.

Izjašnjavanje o opozivu načelnika opštine Bratunac 2022

Redni broj Naziv Datum Dokument
1 PLAN AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA OPOZIVA NAČELNIKA OPŠTINE BRATUNAC U SPROVOĐENJU POSTUPKA ZA OPOZIV NAČELNIKA OPŠTINE BRATUNAC 14.07.2022.
2 ODLUKA O SADRŽAJU I IZGLEDU GLASAČKOG LISTIĆA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA OPOZIVA NAČELNIKA OPŠTINE BRATUNAC 14.07.2022.
3 GLASAČKI LISTIĆ ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA OPOZIVA NAČELNIKA OPŠTINE BRATUNAC 14.07.2022.
4 ŠEMA PAKOVANJA IZBORNOG MATERIJALA NA REDOVNOM BIRAČKOM MJESTU 14.07.2022.
5 ŠEMA PAKOVANJA IZBORNOG MATERIJALA NA BIRAČKOM MJESTU – NEPOTVRĐENI 14.07.2022.
6 ŠEMA PAKOVANJA IZBORNOG MATERIJALA – MOBILNI TIM 14.07.2022.
7 OBRAZAC PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE BIRAČKIH ODBORA 14.07.2022.
8 OBRAZAC IZJAVE – ČLAN 3.6 PRAVILNIKA 14.07.2022.
9 OBRAZAC IZJAVE - ČLAN 3.2 I 3.6 PRAVILNIKA 14.07.2022.
10 OBRAZAC ZAHTJEVA ZA AKREDITOVANJE PS 14.07.2022.
11 OBRAZAC ZAHTJEVA ZA AKREDITOVANJE UG 14.07.2022.
12 OBRAZAC ZAHTJEVA ZA AKREDITOVANJE MP 14.07.2022.
13 OBRAZAC LISTE POSMATRAČA PS 14.07.2022.
14 OBRAZAC LISTE POSMATRAČA UG 14.07.2022.
15 OBRAZAC LISTE POSMATRAČA MP 14.07.2022.
16 OBRAZAC AKREDITACIJE PS 14.07.2022.
17 OBRAZAC AKREDITACIJE UG 14.07.2022.
18 OBRAZAC AKREDITACIJE MP 14.07.2022.
19 OBRAZAC PRAVILA PONAŠANJA 14.07.2022.
20 ZAPISNIK O RADU BO 14.07.2022.
21 ZAPISNIK O RADU PONOVNO OTVARANJE VREĆA 14.07.2022.
22 OBRAZAC ZA BROJNO STANJE BS – REDOVNO BIRAČKO MESTO 14.07.2022.
23 OBRAZAC ZA BROJNO STANJE BSN - NEPOTVRĐENI GLASAČKI LISTIĆI 14.07.2022.
24 OBRAZAC ZA BROJNO STANJE BSM - MOBILNI TIM 14.07.2022.
25 OBRAZAC KOVERTE ZA NEPOTVRĐENE GLASAČKE LISTIĆE 14.07.2022.
26 OBRAZAC KOVERTE ZA MOBILNI TIM 14.07.2022.
27 OBRAZAC RG-REDOVNO BIRAČKO MESTO 14.07.2022.
28 OBRAZAC RG-NEPOTVRĐENI GLASAČKI LISTIĆ 14.07.2022.
29 OBRAZAC RG-MOBILNI TIM 14.07.2022.
30 OBRAZAC RG- POŠTA 14.07.2022.
31 OBRAZAC RG-PONOVNO OTVARANJE VREĆA 14.07.2022.
32 OBRAZAC RG- UTVRĐENI REZULTATI 14.07.2022.
33 OBRAZAC RG- POTVRĐENI REZULTATI GLASANJA 14.07.2022.
34 ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI GLASAČKOG MATERIJALA 14.07.2022.
35 OBRAZAC DEPONOVANIH POTPISA OVLAŠTENIH PREDSTAVNIKA 14.07.2022.
36 OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PRIGOVORA KOMISIJI 14.07.2022.
37 OBRAZAC ODLUKE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA IZJAŠNJAVANJE GRAĐANA O OPOZIVU NAČELNIKA OPŠTINE BRATUNAC 22.07.2022.
38 RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA OPOZIVA NAČELNIKA OPŠTINE BRATUNAC 29.07.2022.
39 OBAVEŠTENJE O LOKACIJI BIRAČKIH MJESTA ZA IZJAŠNJAVANJE GRAĐANA O OPOZIVU NAČELNIKA OPŠTINE BRATUNAC 30.07.2022.
40 RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA MOBILNOG TIMA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA OPOZIVA NAČELNIKA OPŠTINE BRATUNAC 01.08.2022.
41 RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NNN BIRAČKOG MJESTA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA OPOZIVA NAČELNIKA OPŠTINE BRATUNAC 01.08.2022.
42 OBJEDINJENI REZULTATI GLASANJA 09.08.2022.
43 ODLUKA O UTVRĐIVANJU OBJEDINJENIH REZULTATA U POSTUPKU GLASANJA ZA OPOZIV NAČELNIKA OPŠTINE BRATUNAC 22.08.2022.
44 POTVRĐENI REZULTATI IZBORA 30.08.2022.
45 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA PO BIRAČKIM MJESTIMA 30.08.2022.

Prijevremeni izbori za načelnika opštine Bratunac

Redni broj Naziv Datum Dokument
1 POZIV ZA MOBILNI TIM 05.01.2023.
2 ODLUKA O ODREĐIVANJU LOKACIJA BIRAČKIH MJESTA 21.01.2023.
3 RJEŠENJE O IMENOVANJU BIRAČKIH ODBORA 21.01.2023.
4 RJEŠENJE O IMENOVANJU MOBILNOG TIMA 01 I 02 21.01.2023.
5 PLAN OBUKE I TESTIRANJA ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA 21.01.2023.

Lokalni izbori 2024

Redni broj Naziv Datum Dokument
1 JAVNI OGLAS ZA IZBOR KANDIDATA ZA POPUNU REZERVNOG SPISKA KVALIFIKOVANIH OSOBA ZA IMENOVANJE ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA/MOBILNOG TIMA/TIMA I NJIHOVIH ZAMJENIKA 20.05.2024.
2 Obrazac SG-3 20.05.2024.
3 JAVNI OGLAS ZA IZBOR INSTRUKTORA U TIM INSTRUKTORA ZADUŽENIH ZA OBUKU KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA/ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA BIRAČKOG ODBORA 27.05.2024.
4 EDUKACIJA IZBORNIH KOMISIJA U SJEDIŠTU CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BiH 30.05.2024.
5 OBAVJEŠTENjE ZA GRAĐANE (10.06.2024.G.) 10.06.2024.
6 ODLUKA O USVAJANJU PLANA IZLAGANJA IZVODA IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA 10.06.2024.
7 JAVNI KONKURS ZA IMENOVANjE PREDSJEDNIKA/ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA BIRAČKOG ODBORA U OSNOVNIM IZBORNIM JEDINICAMA U BOSNI I HERCEGOVINI 17.06.2024.