Obrazovanje

Adresa: Dositeja Obradovića 12

Kontakt telefon : 056/410-060

e-mail: radostbratunac@gmail.com

Dječije obdanište „ Radost“ osnovano je i počelo sa radom 1981.godine. Ustanova se bavi vaspitanjem i obrazovanjem najmlađih. Radi se po programu za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Republike Srpske.

Adresa: Petra Kočića bb

Kontakt telefon: 056/410-400

e-mail: ssrs67br@teol.net,

ss67@skolers.org  

U srednjoškolskom centru nastava je organizovana u 3 struke: Mašinstvo i obrada metala, Geodezija i građevinarstvo i Elektrotehnika. Centar na 11.087 km2 školskog prostora raspolaže kabinetima, radionicama za izvođenje praktične nastave, učionicama, amfiteatrom, sportskom dvoranom, bibliotekom i kancelarijama. Vaspitno obrazovni proces se odvija u 1 smjeni.

Adresa: Dositeja Obradovića 6

Kontakt telefon: 056/420-210

e-mail: os163@teol.net,

os163@skolers.org

Na osnovu Saglasnosti dobijenog od Ministarstva prosvjete i kulture RS u školskoj 2011/12 škola je organizovala rad u 38 odjeljenja predmetne i razredne nastave i jednom odjeljenju djece ometene u razvoju. Ukupan broj učenika je 709 .
Nastava se izvodi u centralnoj školi i u područnim odjeljenjima : Krasanpolje, Osamsko, Polom i Glogova
Ukupna površina učioničkog prostora : 1.692 m2
Ukupna površina zatvorenog školskog prostora: 3.212 m2

Adresa: Petra Kočića bb

Kontakt telefon: 056/420-255

e-mail:

os139@teol.net,

os139@skolers.org 

Na osnovu Saglasnosti dobijenog od Ministarstva prosvjete i kulture u školskoj 2011/12 godini škola je organizovala rad u 32 odjeljenja predmetne i razredne nastave i jednom kombinovanom odjeljenju učenika sa posebnim potrebama.

Ukupan broj učenika je 545.
Nstava se izvodi u centralnoj školi i područnim odjeljenjima : Voljavica, Bjelovac, Tegare, Fakovići, Blječeva
Ukupna površina učioničkog prostora : 2.385 m2
Ukupna površina zatvorenog školskog prostora: 3.527 m2

Adresa: Kravica

Kontakt telefon : 056/465-265

E – mail: os164@skolers.org

Na osnovu saglasnosti dobijenog od Ministarstva prosvjete i kulture u školskoj 2011/12 godini , škola je organizovala rad u 21 odjeljenju predmetne i razredne nastave.

Ukupan broj učenika je 280.
Nastava se izvodi u centralnoj školi i u područnim odjeljenjima: Konjević Polje i Pobuđe.
Ukupna površina učioničkog prostora: 1.754 m2
Ukupna površina zatvorenog školskog prostora: 3.608 m2