DONACIJA KONTEJNERA ZA SELEKTIVNO ODLAGANjE OTPADA

Glavna slika

U okviru ReLOaD projekta koji su zajednički provodili UNDP i Opština Bratunac, a u skladu sa planom projektnih aktivnosti, UNDP Sarajevo izvršio je nabavku opreme s ciljem unapređenja saradnje Opštine Bratunac sa organizacijama civilnog društva i građana, te razvijanja ekološke svijesti.

Za Opštinsku upravu i građane Opštine Bratunac UNDP je donirao opremu- tri kontejnera za selektivno odlaganje otpada (staklo, papir i plastika).
Vrijednost donirane opreme iznosi 4.212,00 konvertibilnih maraka.

Donirana oprema upisana je u Registar donacija pod identifikacionim brojem 1615 od 11.12.2020.god