Odluke 2016

Redni broj Naziv Datum Dokument
1 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-timskih guma za putnički automobil 29.12.2016.
2 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na ugradnji kamenog materijala za realizaciju projekta "Sanacija lokalnih puteva na području opštine Bratunac" 28.12.2016.
3 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na proširenju javne rasvjete u MZ Zagoni-opština Bratunac 27.12.2016.
4 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba- računara za potrebe preseljenja Opštinske uprave Bratunac u nove prostorije 27.12.2016.
5 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba za reklamni novogodišnji materijal opštine Bratunac 16.12.2016.
6 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba za organizaciju novogodišnjeg turnira u malom fudbalu 15.12.2016.
7 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-zidnih kalendara 15.12.2016.
8 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga nabavke, ugradnje, održavanje i demontaža opreme za novogodišnje ukrašavanje grada 14.12.2016.
9 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga štampanog reklamnog materijala i nagrada za organizaciju novogodišnjeg turnira u malom fudbalu 14.12.2016.
10 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba- Smart kartica Gemalto IDClassic 340 za potrebe matične službe Opštinske uprave Bratunac 12.12.2016.
11 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku potrošnog i štampanog kancelarijskog materijala za potrebe Opštinske uprave Bratunac 28.11.2016.
12 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba- tečnog goriva, ulja i ostale prateće opreme za motorna vozila Opštinske uprave Bratunac 25.11.2016.
13 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-mrežne opreme i video nadzora za potrebe preseljenja Opštinske uprave Bratunac 25.11.2016.
14 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade šumsko-privredne osnove za šume u privatnoj svojini na području opštine Bratunac za period od 01.01.2017. do 31.12.2016.god. 17.11.2016.
15 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga kotizacije za učešće službenika Opštinske uprave Bratunac na seminaru 17.11.2016.
16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-korugovanih dvoslojnih cijevi za realizaciju projekta "Sanacija lokalnih puteva na području opštine Bratunac" 28.10.2016.
17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga kotizacije za učešće na seminaru 25.10.2016.
18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga prenosa metalnih konstrukcija-nadstrešnica 24.10.2016.
19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova rekonstrukcije mosta u Veljacima 24.10.2016.
20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - opreme za održavanje vodovodne mreže i pumpe u postupku provedenom u skladu sa PRAG procedurom nabavke, uslovima ugovaranja po FIDIK-u i EIB-ovim vodičem za nabavke 21.10.2016.
21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba -  mini bagera i prikolice, u postupku provedenom u skladu sa PRAG procedurom nabavke, uslovima ugovaranja po FIDIK-u i EIB-ovim vodičem za nabavke 21.10.2016.
22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - potrošnog materijala za kompjutere i kopir aparate 20.10.2016.
23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga platnog prometa 19.10.2016.
24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga servisiranja i popravke kopir aparata i štampača Opštinske uprave Bratunac 21.09.2016.
25 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke roba-opreme za potrebe Teritorijalnu vatrogasnu jedinicu Bratunac 21.09.2016.
26 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja i popravke opreme Teritorijalne vatrogasne jedinice Bratunac 20.09.2016.
27 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova izgradnja javne rasvjete u Kajićima - MZ Ježestica i proširenje javne rasvjete po mjesnim zajednicama na području opštine Bratunac 14.09.2016.
28 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova sanacije oštećene krovne konstrukcije na objektu Osnovne škole u Bjelovcu 09.09.2016.
29 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga vršenja sistematske deratizacije na području opštine Bratunac 06.09.2016.
30 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga prevoza učenika na relaciji Žlijebac-Fakovići 29.08.2016.
31 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga stručnog usavršavanja za službenike Opštinske uprave Bratunac 18.08.2016.
32 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hotelskog smještaja 18.08.2016.
33 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hotelskog smještaja 16.08.2016.
34 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova rekonstrukcije i popravke elektro instalacija na NN mreži u vlasništvu Opštinske uprave Bratunac 09.08.2016.
35 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-drvnih sortimenata za potrebe Opštinske uprave Bratunac 08.08.2016.
36 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova- uređenje zelene površine 08.08.2016.
37 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-sportske opreme 28.07.2016.
38 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova izgradnje i sanacije ograde oko objekta JU Dječije obdanište "Radost" Bratunac 23.06.2016.
39 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na izgradnji nove vodovodne mreže i proširenju postojeće u selima Kaići i Ježestica 23.06.2016.
40 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga internet konekcije za potrebe Opštinske uprave Bratunac 23.06.2016.
41 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova rekonstrukcije i modernizacije lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Bratunac 22.06.2016.
42 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova asfaltiranja puteva na području opštine Bratunac 22.06.2016.
43 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ugostiteljskih usluga 17.06.2016.
44 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba -posuda za voće za potrebe Sajma Dani maline Bratunac 2016 17.06.2016.
45 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga rada viljuškara za potrebe organizovanja Sajma "Dani maline Bratunac 2016" 15.06.2016.
46 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku promotivnog materijala za Sajam Dani maline Bratunac 2016" 15.06.2016.
47 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga objave oglasa o  poništenju postupka  javne nabavke u dnevnom listu 15.06.2016.
48 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade nagrada za sajam "Dani maline Bratunac 2016" 15.06.2016.
49 Odluka o poništenju postupka javne nabavke u postupku nabavke radova "Izgradnja i sanacija ograde oko objekta JU  Dječije obdanište "Radost" Bratunac" 09.06.2016.
50 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga medijskog praćenja održavanje desetog Međunarodnog sajma poljoprivrede, prehrambene industrije i turizma "Dani maline Bratunac 2016" 08.06.2016.
51 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga objave Javnog oglasa u dnevnom listu 03.06.2016.
52 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica 02.06.2016.
53 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke  usluga hotelskog smještaja 30.05.2016.
54 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga servisiranja i održavanja protivpožarnih i izolacionih aparata u Opštinskoj upravi Bratunac 27.05.2016.
55 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga opremanja sportske dvorane sajamskim štandovima i iznajmljivanje sistema za hlađenje i provjetravanje sajamskog prostora 27.05.2016.
56 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova asfaltiranja putnog pravca Loznička rijeka-Pirići, u MZ Bjelovac, u dužini od 170 metara 25.05.2016.
57 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga hotelskog smještaja za službenike Opštinske uprave Bratunac 12.05.2016.
58 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga kotizacije za učešće službenika Opštinske uprave Bratunac na seminaru "Novosti u propisima budžetskog računovodstva 12.05.2016.
59 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usgostiteljskih usluga za organizaciju slave opštine Bratunac 05.05.2016.
60 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na održavanju stambenih objekata za smještaj izbjeglih i raseljenih lica i socijalnih korisnika na području opštine Bratunac 03.05.2016.
61 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga korištenja i održavanja interneta 28.04.2016.
62 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja i popravki motornih vozila u vlasništvu opštine Bratunac 12.04.2016.
63 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-građevinskog materijala za potrebe reaseljenih lica, povratnika i socijalnih korisnika na području opštine Bratunac 12.04.2016.
64 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga objave Poziva  u dnevnom listu 08.04.2016.
65 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - potrošnog materijala za održavanje zgrade Opštinske uprave Bratunac 08.04.2016.
66 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga tekućeg i zimskog održavanja puteva na području opštine Bratunac 07.04.2016.
67 Odluka o poništenju postupka nabavke roba-građevinskog materijala za potrebe raseljenih lica, povratnike i socijalne korisnike na području opštine Bratunac 29.03.2016.
68 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavnje javne rasvjete na području opštine Bratunac 25.03.2016.
69 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja i čišćenja javnih površina na području opštine Bratunac 22.03.2016.
70 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba za građevinsku mašinu rovokopač 14.03.2016.
71 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba za Teritorijalnu vatrogasnu jedinicu Bratunac 14.03.2016.
72 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade kodiranog ključa za putnički automobil 14.03.2016.
73 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga projektovanja 07.03.2016.
74 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pravnih usluga 07.03.2016.
75 Odluka o poništenju postupka nabavke usluga održavanja i sanacije javne rasvjete na području opštine Bratunac 26.02.2016.
76 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga nadzora nad izgradnjom objekta doma zdravlja u Bratuncu 23.02.2016.
77 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga medijskog praćenja značajnih aktivnosti i događaja  na području opštine Bratunac putem televizije 23.02.2016.
78 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku roba-sredstava za higijenu i namirnica za bife Opštinske uprave Bratunac i nabavka namirnica za potrebe organizovanja prijema, manifestacija i sl. 19.02.2016.
79 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ugostiteljskih usluga za potrebe Opštinske uprave Bratunac 19.02.2016.
80 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja i tehničkog pregleda motornih vozila Opštinske uprave Bratunac 18.02.2016.
81 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku elektrišnog štednjaka za potrebe Opštinske uprave Bratunac 18.02.2016.
82 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vulkanizerskih usluga i usluga pranja motornihvozila koja su u vlasništvu Opštinske uprave Bratunac 18.02.2016.
83 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga stručnog usavršavanja službenika 10.02.2016.
84 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba- zastava  za potrebe Opštinske uprave Bratunac 08.02.2016.
85 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga medijskog praćenja značajnih aktivnosti i događaja na području opštine Bratunac putem lokalnog radija 05.02.2016.
86 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga odvoza otpada 29.01.2016.
87 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga objave javnog konkursa u dnevnom listu 28.01.2016.
88 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga prevoza učenika 28.01.2016.
89 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izradi vodovoda 28.01.2016.
90 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja radnika i imovine Opštinske uprave Bratunac 25.01.2016.
91 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-prirodnog cvijeća za 2016.god. 18.01.2016.

Nabavke ZJN 2016

Redni broj Naziv Datum Dokument
1 PROVEDENI POSTUPCI PO ZJN 2016 03.07.2016.
2 NABAVKE IZUZETE OD ZJN 2016 03.07.2016.