Odluke za 2017. godinu

Redni broj Naziv Datum Dokument
1 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova-izgradnja javne rasvjete na području opštine Bratunac 03.01.2017.
2 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba z organizaciju novogodišnjeg turnira u malom fudbalu Bratunc 2017 29.12.2017.
3 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga štampanja reklamnog materijala i nagrada za organizaciju novogodišnjeg turnira u malom fudbalu 27.12.2017.
4 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - opreme za nove prostorije Opštinske uprave Bratunac 27.12.2017.
5 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade idejnog projekta za stambeni objekata u projektu CEB II 26.12.2017.
6 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova - uređenje lokalnih puteva i obala riječnih korita od lokalnih nepogoda 19.12.2017.
7 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku potrošnog i štampanog kancelarijskog materijala za potrebe Opštinske uprave Bratunac 19.12.2017.
8 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba -zidnih kalendara za potrebe Opštinske uprave Bratunac 19.12.2017.
9 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga servisiranje i popravka kopir aparata i štampača Opštinske uprave Bratunav 19.12.2017.
10 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba- reklamnog novogodišnjeg materijal aza potrebe opštine Bratunac 19.12.2017.
11 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-polovnog putničkog automobila za potrebe Opštinske uprave Bratunac 15.12.2017.
12 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga stručnog mišljenja geologa 27.11.2017.
13 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga smještaja za službenike Opštinske uprave Bratunac 15.11.2017.
14 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga kotizacije za učšće na seminaru službenika Opštinske uprave Bratunac 15.11.2017.
15 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova izgradnje pristupne saobraćajnice za novi most 10.11.2017.
16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga prenosa metalnih konstrukcija-nadstrešnica,izrade i postavljanja metalnih znakova i ležećih policajaca 27.10.2017.
17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade glavnog projekta za izgradnju pješačke staze u MZ Glogova 25.10.2017.
18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga kotizacije za učešće na seminaru službenika Opštinske uprave Bratunac 19.10.2017.
19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga platnog prometa za potrebe Opštinske uprave Bratunac 19.10.2017.
20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova izgradnje garaže za vatrogasna vozila TVJ Bratunac 16.10.2017.
21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova izgradnje i rekonstrukcije puteva na području opštine Bratunac 29.09.2017.
22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđač za nabavku usluga objave Javnog oglasa u dnevnom listu 26.09.2017.
23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade priznanja koja se dodjeljuju za Dan opštine Bratunac 25.09.2017.
24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-opreme i didaktičkog matarijala za OŠ "Branko Radičević" Bratunac 19.09.2017.
25 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga kotizacije za učešće na 21 Međunarodnom kongresu Saveza računovođa i revizora RS 15.09.2017.
26 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hotelskog smještaja za službenike Opštinske uprave Bratunac 15.09.2017.
27 Odluka o poništenju postupka nabavke radova-izgradnja garaže za vatrogasna vozila TVJ Bratunac 13.09.2017.
28 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba -uniforme i obuće za radnike TVJ Bratunac 13.09.2017.
29 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba specijalne vatrogasne opreme za TVJ Bratunac 13.09.2017.
30 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga prevoza učenika 01.09.2017.
31 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga objave javnog konkursa u dnevnom listu 31.08.2017.
32 Odluka o poništenju postupka nabavke roba-opreme i didaktičkog materijala za OŠ "Branko Radičević" Bratunac 30.08.2017.
33 Odluka o izboru njpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga sistematske deratizacije na području opštine Bratunac 21.08.2017.
34 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga objave javnog oglasa u dnevnom listu 16.08.2017.
35 Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača za nabavku roba-drvnih sortimenata za potrebe Opštinske uprave Bratunac 09.08.2017.
36 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga iznajmljivanja razglasa i osvjetljenja za održavanje koncerta 30.06.2017.
37 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-građevinskog materijala za sanaciju sportske dvorane SŠC Bratunac 30.06.2017.
38 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga štampanjaD-HOPE kataloga 23.06.2017.
39 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade nagrada za Sajam 2Dani maline Bratunac 2017" 22.06.2017.
40 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga geometra za potrebe opštine Bratunac 22.06.2017.
41 Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđač za nabavku posudica za voće za potrebe Sjma "Dani maline Bratunac 2017" 22.06.2017.
42 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku ugostiteljskih usluga povodom održavanja Sajma malina Bratunac 2017 21.06.2017.
43 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga rada viljuškara na utovaru i istovaru opreme za održavanje Sajma malina Bratunac 2017. 21.06.2017.
44 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za Teritorijalnu vatrogasnu jedinicu Bratunac 21.06.2017.
45 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga medijskog praćenja održavanja Sajma maline Bratunac 2017.god. 21.06.2017.
46 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja i sanacije riječnih korita na području opštine Bratunac 21.06.2017.
47 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-građevinskog materijala za potrebe raseljenih lica, povratnika i socijalnih korisnika na području opštine Bratunac 15.06.2017.
48 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica na području opštine Bratunac 14.06.2017.
49 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga štampanja promotivnog materijala za Sajam maline Bratunac 2017. 12.06.2017.
50 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba -potrošnog materijala za kompjutere i kopir aparate 07.06.2017.
51 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga iznajmljivanja bine sa osvjetljenjem i razglasom 25.05.2017.
52 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja i sanacije javne rasvjete na području opštine Bratunac 19.05.2017.
53 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga opremanja sportske dvorane sa sajamskim štandovima i iznajmljivanje sistema za hlađenje i provjetravanje sajamskog prostora 16.05.2017.
54 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hotelskog smještaja za službenika Opštisnke uprave Bratunac 16.05.2017.
55 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga kotizacije za učešće službenika Opštinske uprave na seminaru 16.05.2017.
56 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hotelskog smještaja za službenike Opštinske uprave Bratunac 16.05.2017.
57 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku promotivnog materijala za sajam "Dani maline 2017". 15.05.2017.
58 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga oglašavanja 12.05.2017.
59 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ugostiteljskih usluga za slavu opštine Bratunac 04.05.2017.
60 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga korišćenja i održavanja WIRELESS interneta 03.05.2017.
61 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova i usluga tekućeg i zimskog održavanja puteva na području opštine Bratunac 21.04.2017.
62 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-fotokopir aparata za potrebe Opštisnke uprave Bratunac 07.04.2017.
63 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na izradi horizontalne signalizacije na gradskim ulicama u Bratuncu 05.04.2017.
64 Odluka oizboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na izgradnji temelja za postavljanje montažne kuće za porodicu Nikolić iz Fakovića 05.04.2017.
65 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pravnih usluga -angažovanje advokata za potrebe Opštinske uprave Bratunac 05.04.2017.
66 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga medijskog praenja značajnih aktivnosti i događaja putem lokalnog radija 27.03.2017.
67 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja i čišćenja javnih površina na području opštine Bratunac 20.03.2017.
68 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja i popravki motornih vozila u vlasništvu Opštinske uprave Bratunac 17.03.2017.
69 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ugostiteljskih usluga za potrebe Opštinske uprave Bratunac 13.03.2017.
70 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga medijskog praćenja značajnih aktivnosti i događaja na području opštine Bratunac putem televizije 13.03.2017.
71 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga obajve Javnog konkursa u dnevnom listu 02.03.2017.
72 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga objave javnog oglasa u dnevnom listu 02.03.2017.
73 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga odobravanja kredita za kreditno zaduženje opštine bratunac u svrhu finansiranja kapitalnih projekata 02.03.2017.
74 Odlua o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga nadzora nad izradom šumsko privredne osnove za šume u privatnoj svojini na području opštine Bratunac za period od 01.01.2017. do 31.12.2026. godine 02.03.2017.
75 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Bratunac 27.02.2017.
76 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja i tehničkog pregleda motornih vozila Opštinske uprave Bratunac 24.02.2017.
77 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vulkanizerskih usluga i usluga pranja motornih vozila Opštinske uprave Bratunac 16.02.2017.
78 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga popravke grejnih topova 16.02.2017.
79 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-električnih konvektora za potrebe Opštinske uprave Bratunac 16.02.2017.
80 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga stručnog usavrašavanja službenika Opštisnke uprave Bratunac 09.02.2017.
81 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga prevoza učenika na relaciji Žlijebac-Fakovići-Žlijebac 31.01.2017.
82 Odluka i izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-sredstava za higijenu i namirnica za bife Opštinske uprave Bratunac i nbavka namirnica za potrebe organizovanja prijema, manifestacija i slično 31.01.2017.
83 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga odvoza otpada iz prostorija zgrade opštine Bratunac i zgrade TVJ Bratunac 30.01.2017.
84 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga stručnog usavršavanja službenika Opštinske uprave Bratunac 30.01.2017.
85 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja radnika i imovine Opštinske uprave Bratunac 27.01.2017.
86 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba- guma za građevinsku mašinu kombinovani rovokopač 27.01.2017.
87 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - prirodnog cvijeća za potrebe Opštinske uprave Bratunac u 2017.god 17.01.2017.
88 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-digitalni, bežični, fiksni telefoni 16.01.2017.

Nabavke ZJN

Redni broj Naziv Datum Dokument
1 NABAVKE IZUZETE OD ZJN ZA 2017. GODINU 10.01.2017.
2 PROVEDENI POSTUPCI PO ZJN ZA 2017. GODINU 10.01.2017.