Obrazac za praćenje realizacije ugovora za 2021. godinu

Redni broj Naziv Datum Dokument
1 OBRAZAC ZA PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPŠTINE BRATUNAC ZA PERIOD od 01.04.2021.god. do 30.06.2021.god. 05.07.2021.
2 OBRAZAC ZA PRAĆENjE REALIZACIJE UGOVORA ZA 2021. GODINU 03.01.2021.

Obaveštenja za 2021. godinu

Redni broj Naziv Datum Dokument
1 OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA U OTVORENOM POSTUPKU ZA NABAVKU USLUGA 10.09.2021.
2 OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA U OTVORENOM POSTUPKU ZA JAVNU NABAVKU RADOVA 25.08.2021.
3 OBAVJEŠTENJE O NABAVCI U POSTUPKU KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA 17.08.2021.
4 Obavještenje o poništenju postupka nabavke opreme za održavanje čistoće - Lot 2 11.08.2021.
5 Obavještenje o dodjeli ugovora u otvorenom postupku za nabavku opreme za održavanje čistoće - Lot 1 11.08.2021.
6 OBAVJEŠTENJE O DODЈELI UGOVORA U OTVORENOM POSTUPKU ZA NABAVKU ROBA 27.07.2021.
7 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U OTVORENOM POSTUPKU ZA NABAVKU RADOVA 01.07.2021.
8 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U OTVORENOM POSTUPKU ZA NABAVKU ROBA 30.06.2021.
9 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U OTVORENOM POSTUPKU ZA NABAVKU ROBA 28.06.2021.
10 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U OTVORENOM POSTUPKU ZA NABAVKU USLUGA 28.06.2021.
11 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U POSTUPKU KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA 02.03.2021.
12 POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA STRUČNOG USAVRŠAVANjA ZAPOSLENIH U OPŠTINSKOJ UPRAVI BRATUNAC 01.02.2021.
13 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U POSTUPKU KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA 29.03.2021.
14 obavještenje o nabavci u otvorenom postupku za nabavku USLUGA 06.04.2021.
15 Obavještenje o nabavci u otvorenom postupku za nabavku radova 13.05.2021.
16 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U POSTUPKU KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA NABAVKU ROBA 11.05.2021.
17 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U POSTUPKU KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA NABAVKU ROBA 13.05.2021.
18 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U POSTUPKU KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA 14.05.2021.
19 Obavještenje o nabavci u otvorenom postupku za nabavku rOBA 14.05.2021.
20 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U POSTUPKU KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA 19.05.2021.
21 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U POSTUPKU KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA 19.05.2021.
22 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U POSTUPKU KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA NABAVKU ROBA 21.05.2021.
23 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U POSTUPKU KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA NABAVKU ROBA 09.06.2021.

Odluke za 2021. godinu

Redni broj Naziv Datum Dokument
1 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku uniformi za vatrogasce-spasioce i komunalnu policiju Opštinske uprave Bratunac 10.09.2021.
2 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga sistematske deratizacije na području opštine Bratunac za jesen 2021.godine 26.08.2021.
3 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade izmjene Glavnog projekta proširenja Rakovačkog puta u Bratuncu 18.08.2021.
4 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku opreme za održavanje zelenila i parkova 17.08.2021.
5 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba- paketića za prvačiće o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba- paketića za prvačiće 13.08.2021.
6 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ugostiteljskih usluga za potrebe Opštinske uprave Bratunac 12.08.2021.
7 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vulkanizerskih usluga i usluga pranja motornih vozila u vlasništvu Opštinske uprave Bratunac 11.08.2021.
8 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanjа i popravki opreme TVJ Bratunac 11.08.2021.
9 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na uređenju tribina na sportskom trenu ispred objekta Srednjoškolskog centra u Bratuncu 11.08.2021.
10 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga objave Javnog konkursa za izbor i imenovanje Sekretara SO-e 10.08.2021.
11 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga popravke pumpe visokog pritiska na vatrogasnom vozilu 06.08.2021.
12 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji objekta kapele na gradskom groblju u Bratuncu 06.08.2021.
13 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na uklanjanju i izmiještanju privremenih objekata 30.07.2021.
14 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku uslugе objave javnog konkursa 30.07.2021.
15 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova „Rekonstrukcija i sanacija četiri hale u Mjesnoj zajednici Kravica-opština Bratunac“ 29.07.2021.
16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba „Nabavka i isporuka materijala za sanaciju kanalizacione mreže“ 23.07.2021.
17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba„Nabavka opreme za održavanje čistoće na području opštine Bratunac“ – LOT 1: „Nabavka i isporuka kontejnera, kanti i ostale opreme za odlaganje otpada i čišćenje javnih površina“ 23.07.2021.
18 Odluka o poništenju postupka nabavke „Nabavka opreme za održavanje čistoće na području opštine Bratunac“ – LOT 2: „Nabavka i isporuka opreme za održavanje zelenila i parkova“ 23.07.2021.
19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja i sanacije riječnih korita na području opštine Bratunac 23.07.2021.
20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za potrebe Opštinske uprave Bratunac 16.07.2021.
21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga stručnog usavršavanja službenika Opštinske uprave Bratunac 27.06.2021.
22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga stručnog usavršavanja službenika Opštinske uprave Bratunac 21.06.2021.
23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hotelskog smještaja 21.06.2021.
24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ogrevnog drveta za potrebe Sportske dvorane u Bratuncu 21.06.2021.
25 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku sredstava za higijenu i namirnica za bife Opštinske uprave Bratunac i nabavka namirnica za potrebe organizovanja prijema, manifestacija i sl.i isporuku sredstava za higijenu i namirnica za bife Opštinske uprave Bratunac i nabavka namirnica za potrebe organizovanja prijema, manifestacija i sl. 15.06.2021.
26 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga geometra za potrebe Opštinske uprave Bratunac 15.06.2021.
27 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača zanabavku usluga štampanja materijala za potrebe održavanja manifestacija i značajnih datuma opštine Bratunacnabavku usluga štampanja materijala za potrebe održavanja manifestacija i značajnih datuma opštine Bratu 15.06.2021.
28 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga medijskog praćenja značajnih aktivnosti i događaja na području opštine Bratunac 14.06.2021.
29 Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču u postupku nabavke roba „Nabavka i isporuka građevinskog materijala za raseljena lica, povratnike i socijalne korisnike na području opštine Bratunacroba „Nabavka i isporuka građevinskog mater 14.06.2021.
30 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-drvnih sortimenata za potrebe Opštinske uprave Bratunac 11.06.2021.
31 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade Plana zaštite od požara za opštinu Bratunac 11.06.2021.
32 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade akta o procjeni rizika za radna mjesta u Opštinskoj upravi Bratunac, servisiranje i održavanje protivpožarnih aparata i obuka radnika iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požarazrade ak 11.06.2021.
33 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja i sanacije javne rasvjete na području opštine Bratunac 10.06.2021.
34 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku plastenika i opreme za plastenike 07.06.2021.
35 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova izgradnjevodovodne mreže za selo Zagoni u MZ Zagonivodovodne mreže za selo Zagoni u MZ Zagoni 07.06.2021.
36 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova - izgradnja putne infrastrukture u MZ Suha i MZ Mihaljevićizgradnja putne infrastrukture u MZ Suha i MZ Mihaljevići 02.06.2021.
37 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-građevinskog materijala za potreberaseljenih lica, povratnika i socijalnih korisnika na području opštine Bratunacraseljenih lica, povratnika i socijalnih korisnika na području opštine Bratunac 01.06.2021.
38 Odluka o otkazivanju postupka nabavke za nabavku usluga održavanje i sanacija riječnih korita na području opštine Bratunac 01.06.2021.
39 Oduka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pravnih usluga -usluga zastupanja i pravne pomoći za potrebe Opštinske uprave Bratunac 31.05.2021.
40 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga odvoza otpada iz prostorija Opštine Bratunac i TVJ Bratunac 31.05.2021.
41 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova i usluga tekućeg i zimskog održavanja puteva na području opštine Bratunac 28.05.2021.
42 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vozila za potrebe Opštinske uprave Bratunac 24.05.2021.
43 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga servisiranja kopir aparata i štampača 14.05.2021.
44 odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga revizije projektne dokumentacije 12.05.2021.
45 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ugostiteljskih usluga za obilježavanje slave Opštine Bratunac 05.05.2021.
46 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku saksijskog rasada cvijeća za uređenje zelenih površina na području opštine Bratunac 28.04.2021.
47 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga tehničkog pregleda motornih vozila 28.04.2021.
48 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja i čišćenja javnih površina na području opštine Bratunac 22.04.2021.
49 Odluka o poništenju postupka za nabavku usluga tehničkog pregleda motornih vozila 16.04.2021.
50 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja 16.04.2021.
51 Odlika o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hotelskog smještaja 23.03.2021.
52 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova nasipanja lokalnog puta u naseljima Jagodnja i Joševa u MZ Žlijebac-opština Bratunac 18.03.2021.
53 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-cvijeća i cvjetnih aranžmana 02.03.2021.
54 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga pribavljanja energetskog certifikata za višeporodični stambeni objekat Su+P+3 u Bratuncu 26.02.2021.
55 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga popravke svjetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) na raskrsnici u Bratuncu 24.02.2021.
56 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hotelskog smještaja 17.02.2021.
57 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-potrošnog materijala za kompjutere i kopir aparate Opštinske uprave Bratunac 11.02.2021.
58 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga stručnog usavršavanja radnika Opštinske uprave Bratunac 01.02.2021.
59 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba- peleta za potrebe TVJ Bratunac 28.01.2021.
60 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja radnika i imovine Opštinske uprave Bratunac 28.01.2021.