IZBOR NAJBOLjEG KOLAČA OD MALINA"MALINI U ČAST,S MALINOM U SLAST"

Dana 30.07.2021. godine (petak), sa početkom u 11.00 časova, na gradskom trgu u centru Bratunca (ispred pozornice) u organizaciji UŽ „Priroda“ iz Bratunca, uz saradnju opštine Bratunac i Turističke organizacije opštine Bratunac, održaće se izbor najboljeg kolača od malina pod nazivom „Malini u čast, s malinom u slast“.

Pozivamo sve građanke i građane koji žele da se prijave na ovo takmičenje da se za isto prijave na jedan od sljedećih načina:

u prostorijama UŽ „Priroda“, ul. Svetog Save 157

na mail priroda@teol.net

FB PrirodaUž

telefon 056 410 662

Prijavljivanje na takmičenje je do 29.07.2021. do 12.00 časova.

Za prijavu je potrebno dostaviti sljedeće:

- Ime i prezime osobe koja će se takmičiti - napraviti kolač

- naziv kolača

- kontakt telefon takmičarke/a

Propozicije takmičenja: jedini uslov je da kolač u svom sastavu ima malinu ili neku prerađevinu od maline.

Najbolji kolač će biti izabran od strane građanki i građana, na način da će oni svoje glasove moći ubacivati u zatvorenu kutiju na pripremljenim papirićima koji će moći dobiti od organizatora - predstavnica UŽ „Priroda“ na licu mjesta. Pokraj svakog kolača će biti broj tog kolača, te će posjetioci upisivanjem broja odabranog kolača poslije degustacije, papirić sa brojem ubacivati u zatvorenu kutiju u periodu od 11.00-13.00 časova. Kutija sa glasovima - papirićima će se otvoriti komisijski u 13.00 časova, nakon čega će predstavnici komisije objaviti rezultate.

Komisija će biti u sastavu:

1. Olja Čučić– Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti opštine Bratunac

2. Đorđe Stojanović- direktor Turističke organizacije opštne Bratunac

3. Željana Pjevalica - ispred organizatora takmičenja - UŽ „Priroda“

Sve/i učesnici takmičenja dobiće zahvalnice i simbolične poklone za učešće na takmičenju, a najbolja tri kolača biće nagrađeni vrijednim nagradama.

Pozivamo sve građanke i građane opštine Bratunac da posjete ovu manifestaciju i svojim glasom doprinesu izboru najboljeg kolača.