KONKURS PETROVDAN

Glavna slika

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA BRATUNAC

Organizacioni odbor za obilježavanje stradanja Srba  u Srednjem Podrinju i Birču tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata 1992-1995. godine            

Svetog Save 88

75420 Bratunac

Tel: +387(56)410-176

Faks: +387(56)410-337

E-mail: bratopst@teol.net

 

Broj: 02-020-165/22

Datum: 14.04.2022. god.

 

OSNOVNIM I SREDNjIM ŠKOLAMA REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET: Konkurs za izbor najboljih učeničkih literarnih i likovnih radova povodom obilježavanja stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata 1992-1995. na temu „Stradanje Srba u Srednjem Podrinju i Birču".

          Opština Bratunac, u ime Organizacionog odbora za obilježavanje stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata 1992-1995, raspisuje konkurs za izbor najboljih učeničkih literarnih i likovnih radova na temu „Stradanje Srba u Srednjem Podrinju i Birču“.

Više informacija, istorijski kontekst i fotografije koje mogu poslužiti kao inspiracija učenicima za stvaranje učeničkih radova možete pronaći na internet stranici: www.opstinabratunac.com.


Uputstvo za slanje radova:

-Literarni radovi moraju biti u prozi, kucana vrstom slova Times new roman, veličina slova 12, prored 1.5 i poravnanje teksta sa obe strane. 

-Radovi moraju biti odštampani na papiru formata A4, stranice numerisane a listovi spojeni. Radovi se predaju pod šifrom. Na vrhu prve stranice rada piše se šifra, ispod nje naslov rada, a zatim slijedi sam rad. Uz rad se predaje i posebna, zatvorena, koverta u kojoj se nalaze podaci o autoru: ime i prezime, datum rođenja, razred, odjeljenje, škola, adresa stanovanja, kao i podaci o mentoru: ime i prezime, radno mjesto, naziv i adresa škole i kontakt podaci mentora. Sve se to pakuje u posebnu kovertu, koja se adresira kao što je dolje navedeno.

-Na konkursu mogu učestvovati učenici u dvije kategorije: 7. 8. i 9. razred osnovne i svi razredi srednjih škola sa područja Republike Srpske.

-Radovi moraju biti originalni, u skladu sa uzrastom učesnika. Radovi koji ne budu pokazivali takve karakteristike, neće se uzimati u razmatranje.

-Konkurs je nagradnog karaktera, a nagrade će biti dodijeljene autorima. Nagrađuje se prvo, drugo i treće mjesto. Prvo mjesto u obe kategorije se nagrađuje sa 300 KM, drugo sa 200 KM i treće sa 100 KM. Mentori prvonagrađenih radova dobijaju nagradu u visini predviđenoj za autore tj. 300 KM.

-Žiri za izbor najboljih radova biće imenovan od strane Odbora za obilježavanje posebnom odlukom.

-Autori i mentori će preuzeti nagrade na posebnoj dodjeli, u vrijeme i na mjestu koje odredi Odbor. Nagrade se neće moći preuzeti na drugi način.NAPOMENA:

Svi autori koji učestvuju na konkursu, bili oni nagrađeni ili ne, odriču se svojih autorskih prava u ime opštine Bratunac i izričito daju dozvolu da se radovi publikuju, javno čitaju, izvode i koriste bez ikakve posebne dozvole niti nadoknade autorima.

Učešćem na konkursu, podrazumijeva se da maloljetna lica imaju dozvolu svojih roditelja. Svi učesnici konkursa i njihovi zastupnici odriču se bilo kakve žalbe na odluke žirija, kao i bilo kakvog pravnog postupka.

Radovi moraju pristići do 1. juna 2022. na adresu:

Opština Bratunac

Pres služba

Svetog Save 88

75420 Bratunac

(sa naznakom - Za konkurs: „Stradanje Srba u Srednjem Podrinju i Birču“)

 

Radovi koji stignu nakon ovog vremena neće se uzimati u razmatranje.

Tekst konkursa objavljuje se u dnevnom listu ”Glas Srpske”, a u elektronskom obliku i sa prilozima na internet adresi: www.opstinabratunac.com.

 

Tekst konkursa možete pogledati i preuzeti OVDJE.

Istorijski narativ možete pogledati i preuzeti OVDJE.