OBAVJEŠTENJE KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE SEKRETARA SO-e BRATUNAC

 

O B A V J E Š T E NJ E
O VREMENU I MJESTU ODRŽAVANJA USMENOG INTERVJUA SA KANDIDATIMA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE JAVNOG KONKURSA BR.01-022-195/21


Komisija za izbor Sekretara SO-e Bratunac po raspisanom Javnom konkursu, imenovana Odlukom Skupštine opštine Bratunac br.01-022-195/21 od 18.06.2021.god., izvršila je otvaranje prijava kandidata koji su konkurisali na Javni konkurs za izbor Sekretara SO-e Bratunac br.01-022-195/21, objavljen u dnevnom listu Glas Srpske dana 13.08.2021.god., u Službenom Glasniku RS br.75/21 dana 17.08.2021.god. i na veb stranici opštine Bratunac www. opstinabratunac.com. dana 13.08 .2021.god., i utvrdila spisak kandidata koji ispunjavaju uslove Javnog konkursa.

U skladu sa članom 26.stav (7) Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanjeupražnjenih radnih mjesta u gradskoj odnosno opštinskoj upravi ( „Službeni Glasnik Republike Srpske“, broj 42/17) postupak izbora kandidata provešće se putem usmenog intervjua. Usmeni intervju podrazumijeva pojedinačan razgovor sa kandidatima na osnovu kojeg se utvrđuje sposobnost kandidata da radi na određenom radnom mjestu koje se popunjava, njegova ukupna stručnost i sposobnost, kao i način organizovanja i izvršavanja poslova na tom radnom mjestu.

U skladu sa članom 26. stav (4) Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj odnosno opštinskoj upravi ( „Službeni Glasnik Republike Srpske“, broj 42/17) putem ove veb stranice obavještavamo kandidate da je Komisija odredila datum i vrijeme održavanja usmenog intervjua sa svakim kandidatom koji ispunjava uslove Javnog konkursa u sledećim terminima:

1. Aleksandar Zekić 10.09.2021.god. u 08,00 časova
2. Ivana Milanović 10.09.2021.god. u 08 časova i 30 minuta

Intervju će se obaviti u prostorijama Opštinske uprave Bratunac, Trg Miloša Obilića br.8, u sali za sastanke, na trećem spratu (kancelarija br.34).


U skladu sa članom 28. Stav (1) Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj odnosno opštinskoj upravi ( „Službeni Glasnik Republike Srpske“, broj 42/17) kandidati koji su pozvani na intervju obavezni su da sa sobom ponesu identifikacioni dokument (ličnu kartu ili pasoš).

O vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti obavješteni i pojedinačno pismenim putem.

Ukoliko neko od pozvanih kandidata iz bilo kojih razloga ne pristupi intervjuu u naprijed navedeno vrijeme, a svoj izostanak ne oprada pismenim putem prije održavanja intervjua biće isključen iz daljeg izbornog postupka.


PREDSJEDNIK KOMISIJE
Petko Rankić,dipl.ing.saobraćaja