OBAVJEŠTENjE O IMENOVANjU KONKURSNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA ZA PRIJEM SLUŽBENIKA U OPŠTINSKU UPRAVU BRATUNAC (16.05.2023.g)

Glavna slika

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni Glasnik RS“ br. 97/16, 36/19 i 61/21), člana 79. stav 1. i 2.  Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni Glasnik RS“, br.97/16), člana 20. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („Službeni Glasnik RS“, br. 42/17) i člana 67. Statuta opštine Bratunac (“Službeni Glasnik opštine Bratunac“, br.10/17), Načelnik opštine Bratunac, Rješenjem br.02-020-226/23. od 12.05.2023. godine, imenovao je Konkursnu komisiju za sprovođenje postupka za prijem službenika u opštinsku upravu Bratunac  po raspisanom Javnom konkursu za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta službenika u opštinskoj upravi Bratunac, br. 02-020-226/23. objavljenog u dnevnom listu „Glas Srpske“,  dana 19.04.2023. godine i u „Službenom Glsniku RS“, br. 40/23 od 27.04.2023. godine.

 

U skladu sa članom 24. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi ( „Službeni Glasnik RS“, br.  42/17) sastav komisije učiniće se dostupnim javnosti putem internet stranice jedinice lokalne samouprave ili na oglasnoj tabli gradske, odnosno opštinske uprave, najmanje tri dana prije pismene provjere, odnosno usmenog intervjua.

 

U Konkursnu komisiju za sprovođenje postupka za prijem službenika u opštinsku upravu Bratunac  po raspisanom Javnom konkursu za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta službenika u opštinskoj upravi Bratunac, br. 02-020-226/23, a u skladu sa članom 79. stav 2. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprve („Službeni Glasnik RS“ br. 97/16) imenovani su:

 

  1. 1. Ivana Milanović, dipl. pravnik - službenik sa odgovarajućim profesinalnim iskustvom
  2. 2. Vjekoslav Stevanović, dipl.inž.maš. - službenik sa odgovarajućim profesinalnim iskustvom
  3. 3. Ranka Perić, dipl. ekonomista - službenik za upravljanje ljudskim resursima
  4. 4. Saša Simić, dipl.inž.poljoprivrede – sa liste stručnjaka SO-e Bratunac, br. 01-022-144/21
  5. 5. Stefan Bojić, Mr. šumarstva - sa liste stručnjaka SO-e Bratunac, br. 01-022-144/21

 

Za predsjednika Konkursne komisije imenovana je  Ivana Milanović, diplomirani pravnik.