OBAVJEŠTENjE ZA SPORTSKE KLUBOVE

Broj: 02/1-30- 50 /21

Datum: 19.7.2021.g.


Poštovane/i,

Obraćamo Vam se sa zahtjevom da do 15.08.2021.g. sazovete i održite Skupštinu kluba,kao i da nas o vremenu i terminu sastanka blagovremeno obavjestite kako bi sastanku prisustvovali i predstavnici Opštinske uprave

Bratunac.

Tražene informacije nam možete dostaviti na e-mail:sevko.karic2956@gmail.com ,oljacucic@gmail.com ili na telefon broj 056/420-371

S poštovanjem,

VD NAČELNIK ODJELjENjA ZA

PRIVREDU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Mr.sci. Ševko Karić s.r.