POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU REBALANSA BUDŽETA OPŠTINE BRATUNAC ZA 2021 GODINU

Glavna slika

P R O G R A M

provođenja javne rasprave o

Nacrtu Rebalansa budžeta opštine Bratunac za 2021 god.

 

      Javna rasprava o Nacrtu Rebalansa  budžeta opštine Bratunac za 2021 god. provešće se u periodu od 10.11.-15.11.2021 godine, sa ciljem obezbeđenja učešća javnosti u procesu donošenja Rebalansa budžeta i učešću subjekata  u davanju primjedbi, predloga i sugestija, koje će poslužiti za konačno utvrđivanje Predloga Rebalansa budžeta opštine Bratunac za 2021 god.

      Zbog trenutne epidemiološke situacije  javna rasprava će se izvršiti  elektronskim putem, na sledeći način:

      Na internet stranici  Opštine Bratunac (www.opstinabratunac.com) je objavljen Nacrt  Rebalansa budžeta opštine Bratunac za 2021god., a posjetioci sajta mogu dati svoje primjedbe, predloge i sugestije elektronskim putem na adresu finbrat@teol.net (nosilac aktivnosti: Odjeljenje za finansije).

    Svi predlozi, primjedbe i sugestije će biti razmatrani od strane obrađivača i predlagača pri izradi Predloga Rebalansa budžeta opštine Bratunac za 2021 god.

 

OBRAĐIVAČ:                                                                                                              

ODJELjENjE ZA FINANSIJE                                                                                 

PREDLAGAČ:

NAČELNIK OPŠTINE

 

Nacrt Rebalansa budžeta opštine Bratunac za 2021 godinu možete pogledati i preuzeti ovdje.