USPOSTAVLjEN REGISTAR UGOVORA O DJELU

Glavna slika

U cilju unapređenja javnosti rada administracije Opštinske uprave Bratunac, uspostavljen je registar ugovora o djelu, koji možete pogledati na našoj zvaničnoj internet stranici. Na početku svake nove kalendarske godine, na sajtu Opštine Bratunac imaćete priliku da pogledate registar za prethodnu godinu, sa detaljima ugovora koji uključuje naziv/ime ugovorene strane, broj ugovora i njegovo trajanje, kao i predmet ugovora između ugovorenih strana. Registar ugovora o djelu za 2021. godinu možete pogledati na našem sajtu u okviru „Opštih informacija“.