Најновије вијести

О Братунцу

Братунац као засебно насеље је старо нешто мање од 150 година. Простор Братунца, односно града Братунца заснован је 1898. године када је на овом подручју било само пет кућа са тридесетак становника.

Обухвата подручје од 855 хектара. Сам град лежи на почетку простране долине, окружен ријеком Дрином и зеленим брдима са великим шумским пространством, а налази се у сјевероисточној Републици Српској. Надморска висина Братунца је 189 м.

Најновија обавјештења о јавним набавкама
Назив Датум Документ
Обавјештење о набавци у поступку набавке услуга „Одржавање јавне расвјете на подручју општине Братунац“ 23.04.2024.
Обавјештење о набавци у поступку набавке услуга „Опремање сајамског простора штандовима, расхладним витринама и климатизационим уређајима за потребе одржавања Сајма пољопривреде, привреде и туризма Дани малине Братунац 2024“ 23.04.2024.
Обавјештење о набаци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку роба „Набавка и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац“ 18.04.2024.
Обавјештење о набавци у отвореном поступку за набавку услуга „Одржавање и чишћење јавних површина на подручју општине Братунац“ 02.04.2024.
Обавјештење о набавци за набавку роба „Набавка и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац“ 25.03.2024.
Назив Датум Документ
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка потрошног канцеларијског материјала за потребе Општинске управе Братунац“ – LOT 2: „Набавка потрошног материјала за компјутере, штампаче и копир апарате Општинске управе Братунац“ 10.04.2024.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка потрошног канцеларијског материјала за потребе Општинске управе Братунац“ – ЛОТ 1: „Набавка и испорука потрошног и штампаног канцеларијског материјала за потребе Општинске управе Братунац“ 10.04.2024.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка приколице за превоз чамца“ 10.04.2024.
Одлука о поништењу поступка набавке роба „Набавка и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац“ 05.04.2024.
Одлука о додјели уговора трећерангираном понуђачу у поступку набавке роба „Набавка и испорука течног горива, уља и остале пратеће опреме за моторна возила“ 05.04.2024.

Потребна Вам је правна помоћ?

ДОО ,,Малина-Братунац"

У расаднику је тренутно засађен сертификовани садни материјал малине увезен из Швајцарске као донација Јапанске организације ( JICA), и то 13 500 матичних садница, од тога 10 000 Виламета и 3 500 Микера, који је посађен у октобру 2015.године на површини од 1 ха.

    Наш циљ је да обезбједимо сортно чист садни материјал, здравствено исправан и тиме подстакнемо повећање приноса малине до 10 000 тона на годишњем нивоу на подручју Општине Братунац. За обављање наведених активности биће потребно:

  • 4 инж. пољопривреде, смјер воћарство и виноградарство и заштите биља,
  • 1 дипл. правник,
  • 1 дипл. економиста,
  • 50 непосредних извршилаца за рад на расаднику,
  • да би наша планирана производња била преко 500 000 садница по хе на год. нивоу.

  • +387 56 465 180
  • +387 56 465 180
Прочитајте још
Институције Републике Српске
predsjednik-rs
skupstina-rs
vlada-rs
pkrs-rs
rars-rs