Одсјек за административне послове

Име и презиме Позиција Титула Е-пошта Телефон
Звездана Бојић Шеф Одсјека за административне послове и грађанска стања мастер правник 056/420-385, локал 39
Неђо Петковић Стручни сарадник за матичне евиденције - матичар ССС 056/420-381, локал 35
Нина Неретљак Симић Стручни сарадник за пружање правне помоћи грађанима при подношењу захтјева у шалтер сали ССС локал 63
Адиса Јашић Стручни сарадник за матичне евиденције - матичар ССС 056/420-381, локал 35
Рада Гаврић Стручни сарадник за овјеру преписа, потписа и рукописа ССС локал 63
Снежана Бијелић Стручни сарадник за послове архиве - архивар ССС
Милада Давидовић Стручни сарадник за пријем и завођење поште и поднесака ССС локал 63
Срђан Лончаревић Самостални стручни сарадник за грађанска стања дипл. правник 056/420-330, локал 20
Маја Давидовић Самостални стручни сарадник за координацију рада шалтер сале и архиве дипл. новинар локал 63
Илијана Остојић Стручни сарадник за послове архиве - архивар ССС
Радован Јелисавчић Радник на одржавању система, интернет, телефон, веб сајт, припрема и објављивање докумената дипл. инж. информатике

Документи