Одсјек за борачко - инвалидску заштиту

Име и презиме Позиција Титула Е-пошта Телефон
Маријана Нешковић Шеф одсјека за борачко - инвалидску заштиту дипл. правник boracka@opstinabratunac.com 056/410-504, локал 42
Милица Макитан Самостални стручни сарадник за борачки додатак и питања из области права бораца дипл. правник 056/420-382, локал 36
Равиојла Деведлака Самостални стручни сарадник за евиденцију о војној обавези дипл. правник 056/420-382, локал 36
Мирјана Јовичић Стручни сарадник за оперативно-компјутерску обраду података борачко-инвалидске заштите ССС boracka@opstinabratunac.com 056/410-504, локал 42
Маријана (Т) Нешковић Самостални стручни сарадник за правне послове борачко-инвалидске заштите дипл. правник 056/410-504, локал 42