Одсјек за борачко - инвалидску заштиту

Име и презиме Позиција Титула Е-пошта Телефон
Мира Симић Шеф одсјека за борачко - инвалидску заштиту дипл. правник 056/410-504 - локал42