Одсјек за друштвене дјелатности

Име и презиме Позиција Титула Е-пошта Телефон
Оливера Чучић Шеф Одсјека за друштвене дјелатности дипл.економиста 056/420-371 -локал29