Одсјек за привреду и развој

Име и презиме Позиција Титула Е-пошта Телефон
Вјекослав Стевановић Шеф Одсјека за привреду и развој дипл. инг. маш 056/411-241 -локал45