Одсјек за просторно уређење

Име и презиме Позиција Титула Е-пошта Телефон
Милица Лазић Шеф одсјека за просторно уређење и урбанистичко планску документацију дипл. инг. арх 056/411-388 -локал50