Obaveštenja za 2019. godinu

Redni broj Naziv Datum Dokument
1 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U OTVORENOM POSTUPKU ZA JAVNU NABAVKU ROBA 30.01.2019.
2 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U POSTUPKU KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA 06.03.2019.
3 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U OTVORENOM POSTUPKU ZA JAVNU NABAVKU USLUGA 06.03.2019.
4 Obavještenje o dodjeli ugovora u otvorenom postupku za javnu nabavku roba 27.03.2019.
5 oBAVJEŠTENjE O DODJELI UGOVORA U OTVORENOM POSTUPKU ZA JAVNU NABAVKU USLUGA 27.03.2019.
6 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U POSTUPKU KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA 29.03.2019.
7 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U POSTUPKU KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA 16.04.2019.
8 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U POSTUPKU KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA 23.04.2019.
9 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U POSTUPKU KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA 04.06.2019.
10 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U POSTUPKU KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA 05.06.2019.
11 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U POSTUPKU KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA 09.06.2019.
12 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U POSTUPKU KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA 05.06.2019.
13 Obavještenje o nabavci u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku radova 09.07.2019.
14 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U POSTUPKU KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA 29.08.2019.
15 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U POSTUPKU KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA 30.08.2019.
16 Obavještenje o nabavci u otvorenom postupku za nabavku roba 11.10.2019.
17 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U POSTUPKU KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA 14.10.2019.
18 obavještenje o nabavci u postupku konkurentskog zahtejva za nabavku usluga 23.11.2019.
19 OBAVJEŠTENjE O NABAVCI U POSTUPKU KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA 29.11.2019.
20 obavještenje o nabavci u otvorenom postupku za nabavku radova 06.12.2019.
21 obavještenje o dodjeli ugovora u otvorenom postupku za nabavku roba 13.01.2020.
22 OBAVJEŠTENjE O ODJELI UGOVORA U OTVORENOM POSTUPKU ZA NABAVKU RADOVA 13.01.2020.
23 godišnja obavještenja o dodjeli ugovora za neprIORITETNE usluge 30.01.2020.

Plan javnih nabavki opštine Bratunac za 2019. godinu

Redni broj Naziv Datum Dokument
1 Odluka o usvajanju plana javnih nabava i izvođenje iz plana javnih nabava za 2019.godinu 04.01.2019.

Odluke za 2019. godinu

Redni broj Naziv Datum Dokument
1 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na asfaltiranju lokalnih puteva na području opštine Bratunac 03.01.2020.
2 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku zastava z aproslavu Dana republike Srpske 30.12.2019.
3 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga popravke video nadzora instaliranog za zaštitu površina i objekata od posebnog značaja za bezbijednost građana, javnog reda i mira i prevencije u oblasti kriminaliteta 25.12.2019.
4 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na izmještanju kanalizacione mreže 24.12.2019.
5 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba za organizaciju novogodišnjeg turnira u malom fudbalu 23.12.2019.
6 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba nabavka i isporuka građevinskog materijala za raseljena lica, povratnike i socijalne korisnike na području opštine Bratunac 16.12.2019.
7 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku reklamnog materijala za potrebe Opštinske uprave Bratunac 09.12.2019.
8 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku uglja za potrebe za Sportsku dvoranu SŠC Bratunac 09.12.2019.
9 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na izgradnji javne rasvjete u MZ Krasanpolje 05.12.2019.
10 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga nabavke, montaže, održavanja i demontaže novogodišnje rasvjete 03.12.2019.
11 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hotelskih usluga za službenika Opštisnke uprave Bratunac 03.12.2019.
12 Oluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga kotizacije za službenike Opštisnke uprave Bratunac 27.11.2019.
13 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hotelskih usluga za službenike Opštinske uprave Bratunac 27.11.2019.
14 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade izmjene regulacionog plana naseljenog mjesta Bratunac 22.11.2019.
15 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hotelskih usluga za službenike Opštinske uprave Bratunac 22.11.2019.
16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga platnog prometa za potrebe Opštisnke uprave Bratunac 22.11.2019.
17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-trakastih zavjesa za nove prostorije Opštinske uprave Bratunac 19.11.2019.
18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-folija i tabli sa natpisima za nove prostorije Opštisnke uprave Bratunac 12.11.2019.
19 Odlua o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hotelskog smještaja za radnike Opštinaske uprave Bratunac 04.11.2019.
20 Odluka o poništenju postupka nabavke roba-građevinskog materijala za povratnike, raseljena lica i socijalne korisnike 31.10.2019.
21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-guma za motorna vozila Opštinske uprave Bratunac 28.10.2019.
22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga carinjenja vatrogasnog vozila 10.10.2019.
23 Odluak o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga oglašavanja- objava javnog konkursa za prijem radnika 10.10.2019.
24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga oglašavanja –objava oglasa za izbor člana Odbora za žalbe 10.10.2019.
25 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga oglašavanja –objava oglasa za izbor člana Izborne komisije 02.10.2019.
26 Odluka o izbiru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hotelskih usluga za službenike opštinske uprave Bratunac 01.10.2019.
27 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-drvnih sortimenata za potrebe Opštinske uprave Bratunac 01.10.2019.
28 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga uređenja zelene površine, košenja trave na obaloutvrdama rijeka Drine, Križevice i Glogovske rijeke 01.10.2019.
29 dluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ugostiteljskih usluga 24.09.2019.
30 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade nagrada i priznanja koja se dodjeljuju za Dan opštine 24.09.2019.
31 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hotelskog smještaja za službenika Opštinske uprave Bratunac 23.09.2019.
32 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga stručnog usavršavanja službenika Opštinske uprave Bratunac 23.09.2019.
33 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica 23.09.2019.
34 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja metalnih konstrukcija i objekata opštine Bratunac 23.09.2019.
35 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica na području opštine Bratunac 13.09.2019.
36 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na uklanjanju zgrade i magacina opštine Bratunac 13.09.2019.
37 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga stručnog usavršavanja službenika Opštinske uprave Bratunac 06.09.2019.
38 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga geometra za potrebe Opštinske uprave Bratunac 04.09.2019.
39 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga prevoza učenika na relaciji Žlijebac-Fakovići-žlijebac 02.09.2019.
40 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku elektro materijala za potrebe elektrifikacije MZ Suha 02.09.2019.
41 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga sistematske deratizacije na području opštine Bratunac za jesen 2019 02.09.2019.
42 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-paketića za prvačiće 29.08.2019.
43 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji učionice i hodnika u OŠ u Bjelovcu 28.08.2019.
44 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hotelskog smještaja za službenike Opštinske uprave Bratunac 27.08.2019.
45 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga popravke opreme za internet na Rajskoj plaži i mostu 27.08.2019.
46 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga oglašavanja u dnevnom listu 16.08.2019.
47 Odluka o izbiru najpovboljnijeg ponuđača za nabavku usluga oglašavanja u dnevnom listu 08.08.2019.
48 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na izgradnji fdječijeg igrališta 08.08.2019.
49 Odluka o izbiru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga rada viljuškara za potrebe sajma "Dani maline Bratunac 2019" 08.08.2019.
50 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku drvenih stolova sa klupama za potrebe sajma "Dani maline Bratunac 2019" 08.08.2019.
51 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ugostiteljskih usluga za sajam "Dani maline Bratunac 2019" 08.08.2019.
52 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-posuda za voće za sajam "Dani maline Bratunac 2019" 08.08.2019.
53 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrada suvenira za sajam "Dani maline Bratunac 2019. 29.07.2019.
54 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade nagrada za sajam "Dani maline Bratunac 2019. 29.07.2019.
55 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga servisiranja i održavanja protivpožarnih aparata Opštinske uprave Bratunac 18.07.2019.
56 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga stručnog usavršavanja radnika 18.07.2019.
57 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kamenorezačkih radova za Spomen obilježje u MZ Ježestica 18.07.2019.
58 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - teleskopski suncobrani za potrebe održavanja sajma "Dani maline Bratunac 2019" 09.07.2019.
59 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku uslugu objave Javnog oglasa u dnevnom listu 03.07.2019.
60 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ugostiteljskih usluga za potrebe Opštinske uprave Bratunac 03.07.2019.
61 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za Teritorijalnu vatrogasnu jedinicu Bratunac 03.07.2019.
62 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga revizizije izmijenjenog i dopunjenog Glavnog projekta zgrade opštine Bratunac 03.07.2019.
63 Odluka o izbiru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga popravki rashladnih uređaja Opštinske uprave Bratunac 16.07.2019.
64 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade izmjene i dopune glavnog projekta zgrade opštine Bratunac 07.06.2019.
65 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-potrošnog materijala za kompjutere i kopir aparate 30.05.2019.
66 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja vozila DACIA DUSTER 16.05.2019.
67 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba 10.06.2019.
68 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabvaku usluga stručnog usavrašavanja za službenike Opštinske uprave Bratunac 14.05.2019.
69 Odluka o izboru npovoljnijeg ponuđča za nabavku usluga hotelskog smještaja za službenike Opštinske uprave Bratunc 14.05.2019.
70 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđča za nabavku računarske i mrežne opreme za potrebe Opštinske uprave Bratunac 14.05.2019.
71 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga korišćenja i održavanja interneta 06.05.2019.
72 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ugostiteljskih usluga za obilježavanje slave opštine 30.04.2019.
73 Odluka o izbiru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja i sanacije javne rasvjete na području opštine Bratunac 30.04.2019.
74 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga stručnog usavršavanja-kotizacije za službenike Opštinske uprave Bratunac 18.04.2019.
75 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hotelskih usluga za službenika Opštinske uprave Bratunac 18.04.2019.
76 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđča za nabavku službene uniforme za vatrogasce Teritorijalne vatrogasne jedinice Bratunac 17.04.2019.
77 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku unoforme za komunalnu policiju Opštinske uprave Bratunac 17.04.2019.
78 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade Glavnog projekta vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije na gradskom području opštine Bratunac 15.04.2019.
79 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-nabavka vozila za potrebe Opštinske uprave Bratunac 15.04.2019.
80 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade Glavnog projekta opremanja višeporodičnog stambenog objekta u Projektu Ceb 2 02.04.2019.
81 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđač za nabavku vulkanizerskih usluga i usluga pranja motornih vozila u vlasništvu Opštinske uprave Bratunac 29.03.2019.
82 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pravnih usluga- pružanje usluga zastupanja i prave pomoći 25.03.2019.
83 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade Studije opravdanosti i idejnog marketing plana za 6 projekata Ekonomsko-privredne inicijative 25.03.2019.
84 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja i čišćenja javnih površina na području opštine Bratunac 20.03.2019.
85 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova i usluga tekućeg i zimskog održavanja puteva na području opštine Bratunac 20.03.2019.
86 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga objave javnog konkursa u dnevnom listu 14.03.2019.
87 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga stručnog usavršavanja službenika 14.03.2019.
88 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđča za nabavku usluga presvlačenja stolica u skupštinskoj sali opštine Bratunac 14.03.2019.
89 Odluka o izboru najpovoljijeg ponuđača za nabavku roba za potrebe Opštinske uprave Bratunac 13.03.2019.
90 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ugostiteljskih usluga 13.03.2019.
91 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vatrogasnog vozila za Teritorijalnu vatrogasnu jedinicu Bratunac 13.03.2019.
92 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-prirodnog cvijeća 27.02.2019.
93 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabvku usluga osiguranja i tehničkog pregleda motornih vozila 27.02.2019.
94 Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača za nabavku suluga odvoza otpada iz prostorija zgrade opštine Bratunac i zgrade TVJ Bratunac 31.01.2019.
95 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga servisiranja i popravki kopir aparata i štampača Opštinske uprave Bratunac 31.01.2019.
96 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga čišćenja snježnih padavina na lokalnim putevima i gradskim ulicama 30.01.2019.
97 Odluka o izboru najpovoljnijeg pnuđača za nabavku usluga objave Javnog konkursa u dnevnom listu 30.01.2019.
98 Oduka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja radnika i imovine Opštinske uprave Bratunac 30.01.2019.
99 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga prevoza učenika na relaciji Žlijebac - fakovići-Žlijebac 11.01.2019.
100 Odluk o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga objave Javnog konkursa u dnevnom listu 06.01.2019.

Nabavke za ZJN

Redni broj Naziv Datum Dokument
1 PROVEDENI POSTUPCI PO ZJN ZA 2019. GODINU 28.01.2019.
2 NABAVKE IZUZETE OD ZJN ZA 2019. GODINU 28.01.2019.