NAJAVA 4. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE BRATUNAC

Glavna slika

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA BRATUNAC

SKUPŠTINA OPŠTINE BRATUNAC

Broj:01-022-sl/21

Bratunac, 13.09.2021. godine

 

ODBORNICIMA SKUPŠTINE OPŠTINE BRATUNAC

 

Na osnovu člana 79. stav 1. i člana 80. Poslovnika  o  radu Skupštine opštine Bratunac („Službeni glasnik opštine Bratunac“, broj :3/18),

 

S a z i  v a m

 1. 4. REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BRATUNAC

Za dan  20.09.2021. godine (ponedeljak)

sa početkom u 10,00 časova, u Skupštinskoj sali u zgradi Doma kulture u Bratuncu

Za sjednicu predlažem sledeći

 

D  N E V N I   R E D:

 

 1. 1. USVAJANjE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA TREĆE REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE BRATUNAC
 2. 2. INFORMACIJA O REALIZACIJI SKUPŠTINSKIH ZAKLjUČAKA SA PRETHODNE SJEDNICE SO-e
 3. 3. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANjE I MANDATSKO IMUNITETSKE KOMISIJE
 4. 4. IMENOVANjE KOMISIJE ZA PROVOĐENjE PROCEDURE IZBORA PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BRATUNAC
 5. 5. IZBOR PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BRATUNAC
 6. 6. PRIJEDLOG RJEŠENjA O RAZRJEŠENjU POTPREDSJEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BRATUNAC
 7. 7. IZBOR POTPREDSJEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BRATUNAC
 8. 8. PRIJEDLOG RJEŠENjA O RAZRJEŠENjU VD SKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE BRATUNAC
 9. 9. PRIJEDLOG RJEŠENjA O IMENOVANjU SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE BRATUNAC
 10. 10. PRIJEDLOG RJEŠENjA O RAZRJEŠENjU VD NAČELNIKA ODJELjENjA OPŠTINSKE UPRAVE BRATUNAC:
 11. 1. NAČELNIK ODJELjENjA ZA PRIVREDU I DRUŠTENE DJELATNOSTI
 12. 2. NAČELNIK ODJELjENjA ZA OPŠTU UPRAVU
 13. 3. NAČELNIK ODJELjENjA ZA PROSTORNO UREĐENjE I STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE
 14. 4. NAČELNIKA ODJELjENjA ZA FINANSIJE
 1. 11. PRIJEDLOG RJEŠENjA O IMENOVANjU NAČELNIKA ODJELjENjA OPŠTINSKE UPRAVE BRATUNAC:
 2. 1. NAČELNIK ODJELjENjA ZA PRIVREDU I DRUŠTENE DJELATNOSTI
 3. 2. NAČELNIK ODJELjENjA ZA OPŠTU UPRAVU
 4. 3. NAČELNIK ODJELjENjA ZA PROSTORNO UREĐENjE I STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE
 5. 4. NAČELNIKA ODJELjENjA ZA FINANSIJE
 6. 12. PRIJEDLOG RJEŠENjA O RAZRJEŠENjEU VD DIREKTORA JU TURISTIČKE ORGANIZACIJE BRATUNAC
 7. 13. PRIJEDLOG RJEŠENjA O IMENOVANjU VD DIREKTORA JU TURISTIČKE ORGANIZACIJE BRATUNAC
 8. 14. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENjU VD ODBORA ZA ŽALBE OPŠTINE BRATUNAC
 9. 15. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANjU VD ODBORA ZA ŽALBE OPŠTINE BRATUNAC
 10. 16. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANjU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANjE ODBORA ZA ŽALBE OPŠTINE BRATUNAC
 11. 17. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA PO JAVNOM KONKURSU ZA IZBOR I IMENVANjE ODBORA ZA ŽALBE OPŠTINE BRATUNAC
 12. 18. PRIJEDLOG ODLUKE O PONIŠTENjU ODLUKE O UTVRĐIVANjU OPŠTEG INTERESA RADI PROVOĐENjA POSTUPKA EKSPROPRIJACIJE U KO BRATUNAC I KO POBRĐE
 13. 19. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNOVANOSTI UTVRĐIVANjA OPŠTEG INTERESA RADI PROVOĐENjA POSTUPKA EKSPROPRIJACIJE U SVRHU IZGRADNjE NOVIH SAOBRAĆAJNICA, NASTAVKA I SANACIJE SAOBRAĆAJNICA I FORMIRANjA PARKING PROSTORA I JAVNE POVRŠINE
 14. 20. PRIJEDLOG ODLUKE O PONIŠTENjU ODLUKE O OSNOVANOSTI UTVRĐIVANjA OPŠTEG INTERESA RADI PROVOĐENjA POSTUPKA EKSPROPRIJACIJE U SVRHU IZGRADNjE SLOBODNE (BESCARINSKE) ZONE
 15. 21. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNOVANOSTI UTVRĐIVANjA OPŠTEG INTERESA RADI PROVOĐENjA POSTUPKA EKSPROPRIJACIJE U SVRHU IZGRADNjE INDUSTRIJSKE I SLOBODNE (BESCARINSKE) ZONE
 16. 22. PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANjU REGULACIONOG PLANA ZA INDUSTRIJSKU I BESCARINSKU ZONU
 17. 23. PRIJEDLOG ODLUKE O PONIŠTENjU ODLUKE O RASPISIVANjU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA I ČLANOVA UPRAVNIH ODBORA JAVNIH USTANOVA I PRIVREDNIH DRUŠTAVA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA BRATUNAC
 18. 24. PRIJEDLOG ODLUKE O ODLUKE O RASPISIVANjU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA I ČLANOVA UPRAVNIH ODBORA JAVNIH USTANOVA ČIJI JE OSNOVAČ OPŠTINA BRATUNAC
 19. 25. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA PRIMOPREDAJU DUŽNOSTI DIREKTORA JZU „DOM ZDRVLjA“ BRATUNAC
 20. 26. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA PRIMOPREDAJU DUŽNOSTI DIREKTORA JU „TURISTIČKA ORGANIZACIJA“ BRATUNAC
 21. 27. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA PRIMOPREDAJU DUŽNOSTI DIREKTORA JU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE „RADOST“ BRATUNAC
 22. 28. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA PRIMOPREDAJU DUŽNOSTI DIREKTORA DOO „MALINA“ BRATUNAC
 23. 29. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA PRIMOPREDAJU DUŽNOSTI DIREKTORA JU „CENTAR ZA SOCIJALNI RAD“ BRATUNAC
 24. 30. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA PRIMOPREDAJU DUŽNOSTI DIREKTORA JU „DOM KULTURE “ BRATUNAC
 25. 31. PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI PRIZNANjA I NAGRADA OPŠTINE BRATUNAC ZA 2021. GODINU
 26. 32. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKA O IMENOVANjU RADNIH TIJELA SKUPŠTINE OPŠTINE BRATUNAC
 27. 33. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENjU BUDžETA OPŠTINE BRATUNAC ZA PERIOD OD 01.01.2021.- 30.06.2021. GODIN
 28. 34. ODBORNIČKA PITANjA

 

NAPOMENA:                                                                                               

Obavještavamo  sve  odbornike da sjednici     o b a v e z n o     prisustvuju, a u slučaju sprečenosti obaveste ovu Službu na tel.br.056/410-160.

 

 

POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE

        OPŠTINE BRATUNAC

 

     RADISLAV JOVANOVIĆ