SAOPŠTENjE ZA JAVNOST (29.04.2022.)

Glavna slika

Povodom učestalih verbalnih napada, plasiranih u pojedinim medijima od strane čelnika islamske zajednice i šovinističkih ispada direktora Memorijalnog centra Potočari Emira Suljagića, a u vezi sa sanacijom objekata stare Zemljoradničke zadruge koja se nalazi u srpskom stradalnom selu Kravica, ovim putem želim da informišem javnost o činjeničnom stanju.

Zemljište i objekti Zemljoradničke zadruge u Kravici se nalaze u posjedu Opštine Bratunac. Od trenutka kada su nadležne opštinske službe pristupile sanaciji objekata i uređenju zemljišta nastupili su orkestrirani napadi na Opštinu Bratunac, i mene kao načelnika, od strane pomenutih lica i njihovih udruženja putem medija iz entiteta FBiH.

Želim istaći da se osposobljavanje ovih objekata vrši isključivo zbog pokretanja proizvodnih pogona, sa ciljem osnaživanja lokalne zajednice otvaranjem novih radnih mjesta, smanjenjem nezaposlenosti i poboljšanja životnog standarda građana opštine Bratunac.

Zvuči razočaravajuće činjenica da se pokretanje proizvodnih pogona ne tumači kao pogled ka budućnosti i napretku, već kao retrogradni osvrt na mučnu prošlost koja je u svima nama ostavila duboke rane. Podsjetio bih da je Kravica do temelja spaljena na Božić 1993. godine i da je, ako bismo se vodili Suljagićevom logikom, cijelo selo mjesto zločina, a ne samo onaj dio koji njemu odgovara. Vjerovatno bismo tada cijeli taj kraj trebali pretvoriti u spomenik žrtvama?! Tako bismo onda trebali zahtjevati da se Dobrovoljačka ulica u Sarajevu ili Brčanska Malta u Tuzli zatvore za saobraćaj, jer je zločin i grijeh gaziti po krvi nevinih mladih vojnika koja je tu prolivena.

Opština Bratunac i ja kao načelnik, njegovaćemo sjećanje na sve nevine žrtve rata, ali nećemo dozvoliti da jeftino politikanstvo Emira Suljagića, i pojedinaca sličnih njemu, utiče i usmjerava život građana ove opštine ka neizvjesnosti, nacionalnoj i vjerskoj netrpeljivosti i ekonomskoj nestabilnosti.

Ko danas, u vrijeme velike ekonomske krize, ne razumije da su ljudima na našim prostorima potrebne fabrike, a ne jeftina nacionalistička demagogija i muzeji, takav sigurno ne misli dobro nikome, a još manje poštuje žrtve rata koje mu služe isključivo za ostvarivanje jeftinih političkih poena.

 

Načelnik opštine Bratunac

Srđan Rankić