Одсјек за стамбено-комуналне послове

Име и презиме Позиција Титула Е-пошта Телефон
Стојан Илић Шеф Одсјека за стамбено-комуналне послове спец.струк.инж.грађ. 056/410-512, локал 44
Златинка Мијатовић Стручни савјетник за правне послове из области просторног уређења и стамбено-комуналних послова дипл. правник 056/411-388, локал 50
Игор Стевић Самостални стручни сарадник за саобраћај дипл. инж. грађ. 056/410-512, локал 44
Тијана Зечић Стручни сарадник за стамбено-комуналне послове ССС 056/411-388, локал 50