Odsjek za inspekcijske poslove

Ime i prezime Pozicija Titula E-pošta Telefon
Mladen Tolj Urbanističko građevinski inspektor dipl.ing.arh.
Nevenka Majstorović Ekološki inspektor mr. šumarstva 056/411-097 -локал47
Branka Šikuljak Zdravstveni inspektor i inspektor za hranu spec.struk.sanit.ek.ing 056/411-097 -локал47
Jovanka Bajić Tržišni insprektor dipl.ekonomista 056/411-097 -локал47