Mladi

Na području opštine Bratunac živi oko 21.800 stanovnika, a broj mladih starosne dobi od 14 do 30 godina je cca 5.300.

Upravo ovaj podatak je uticao da opština Bratunac prepozna potencijal mladih i prihvati obavezu da uspostavi i vodi sistemsku brigu o njima. Mladi naše opštine u dobi od 14 do 30 godina, čine više od četvrtine ukupnog stanovništva i uzimajući u obzir činjenicu da od resursa koje nude mladi ljudi zavisi budućnost naše zajednice, Opština Bratunac želi stvoriti sredinu koja će omogućiti kvalitetan život ove populacije, ali i uticati da se mladi ljudi aktivno uključe u rješavanje svih društvenih problema.Potrebno je omogućiti mladim ljudima da predstave svoje kreativne ideje i podržati one koje doprinose unapređenju života na ovim prostorima.

Na razvoju Omladinske politike u Bratuncu i izradi Strategije za mlade,partnerski su učestvovali aktivni mladi, eksperti iz raznih oblasti, izvršna i zakonodavna vlast.

Strategija za mlade je dokument koji definiše:

  • Presjek trenutnog stanja i položaja mladih u opštini Bratunac i analizu problema sa kojima se mladi najčešće sreću ( Omladinska politika )

  • Formulisanje mjera ( programa za rješavanje definisanih problema mladih ljudi ( Akcioni plan)

Od januara 2006.godine  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta administrativne službe opštine Bratunac, sistematizovano je radno mjesto Službenika za pitanja mladih koji ostvaruje redovnu komunikaciju sa omladinskim organizacijama, savjetima učenika, neformalnim grupama mladih ljudi i uspješnim pojedincima, Komisijom za mlade, te drugim vladinim strukturama  i međunarodnim organizacijama koje se bave  pitanjima mladih