Istorija Bratunca

RANI ISTORIJAT

Kao naselje na putu između Bosne i Srbije, Bratunac se prvi put pominje 1381.godine. Tada je imao nekoliko kuća i 30 stanovnika. Tek 1927.godine dobija status opštine i biva uvršten u spisak mjesta koja treba proglasiti za varošice.

U dubrovačkom arhivu postoji dokument od 4.novembra 1381.godine u kome se kaže da pored Crnče postoji prelaz na Drini po imenu Bratano (Prope Cerca piragio de Bratano). U turskom popisu stanovništva iz 1513.godine Bratunac se pominje kao selo Bratina u nahiji Budimir ( kasnije će to postati Ludmer) u zvorničkom sandžaku.

BLISKA ISTORIJA

Pod današnjim imenom Bratunac se prvi put pominje 1891.g.u zapisu jednog arheologa. Početak organizovanog otkupa duvana u Bratuncu 1886.godine označava početak ekonomskog razvoja, čemu je doprinijela i izgradnja objekta za otkup i sezonsku preradu duvana 1911.godine. Izgradnja mosta na rijeci Drini 1926.godine od kapitalnog je značaja kao nagovještaj nove epohe za grad Bratunac i njegovu okolinu.

SAVREMENO DOBA

Nakon teškog vremena obnove nakon Odbrambeno-otadžbinskog rata 1992-1995 godine,opet se sudbina Bratunca vezuje za mostove. Izgradnjom mosta Bratoljub, te industrijske i bescarinske zone u njegovoj neposrednoj blizini, kao i putne infrastrukture kojom se Bratunac povezuje sa centralnom Srbijom, očekuje se i snažan razvoj privrede, poljoprivrede i turizma. Izgradnjom Sabornog spomen-hrama u samom centru grada Bratunac dobija i svoj duhovni centar koji će objediniti prošlost i sadašnjost, ali i dati putokaz za budućnost našeg naroda.