Opšti dio

Stagnacija privrednog razvoja opštine Bratunac šezdesetih i sedamdesetih godina dvadesetog vijeka posljedica je prvenstveno državnog dugoročnog ekonomskog plana, prema kojem je bila predviđena izgradnja hidroelektrane Velika Dubravica na rijeci Drini, a pri realizaciji projekta izgradnje akumulacije došlo bi do potapanja plodnog, ravničarskog dijela opštine, velikog broja naselja pa i samog gradskog jezgra Bratunca. Dugogodišnji izostanak ulaganja u razvoj opštine prouzrokovao je izrazitu privrednu nerazvijenost.

Iako je 1970. godine došlo do odustajanja od navedenog projekta i podignuta rampa za investiciona ulaganja, dugogodišnje zaostajanje u razvoju nije bilo moguće ublažiti ni najefikasnijim mjerama ekonomske politike.

Period ekonomskog razvoja od 1970. godine do izbijanja ratnih sukoba, bio je veoma kratak da bi se ostvarila značajnija privredna osnova i povećao obim investicija. U 1991. godini u bratunačkoj opštini poslovalo je 13 preduzeća (u oblasti industrije, trgovine, ugostiteljstva, transporta i poljoprivrede), u kojima je bilo zaposleno 2.719 radnika.

S obzirom da su, prema Zakonu o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima, rezultati poslovanja i stanje imovine privrednih subjekata iz 1998. godine, postali jedinstvena osnova za izradu 9 programa privatizacije državnog kapitala u preduzećima, za realizaciju procesa privatizacije državnog kapitala pripremljeno je 15 bratunačkih preduzeća, od kojih su svi izvršili vlasničku transformaciju, kao i Veterinarska stanica „Bratunac“.

Nakon izvršene svojinske transformacije u većini bratunačkih preduzeća, shodno odredbama Zakona o javnim preduzećima, većina privrednih subjekata izvršila je preregistrovanje u novi oblik organizovanja-akcionarsko društvo i konstituisanje nove upravljačke strukture .

Na početku realizacije projekta privatizacije, odnosno 2001. godine, u 15 bratunačkih preduzeća bilo je zaposleno 965 radnika. Međutim, u očekivanju prodaje državnog kapitala, dolaska novog vlasnika i oživljavanja proizvodnje, privredne aktivnosti u preduzećima su se postepeno gasile,tako da je u 2006. godini u cjelokupnoj bratunačkoj privredi radilo oko 350 radnika.

Iako je Direkcija za privatizaciju u Republici Srpskoj odobrila programe privatizacije državnog kapitala bratunačkih preduzeća, usljed obustavljene proizvodnje, dugotrajne nelikvidnosti, kao i usljed velikih dugovanja prema povjeriocima i neizmirenih obaveza prema radnicima, nad devet bratunačkih preduzeća otvoren je stečajni postupak (AD „Vihor“, AD „Gradac“, AD „Dalekovodinženjering“, AD„Unioninvest“, AD „Ingrap-Javor“, AD „Ukrasna keramika“, AD „Drina“ , AD „Podrinje“ i AD „Gradina“) i imenovan stečajni upravnik, u cilju izmirivanja obaveza iz stečajne mase i oživljavanja dijela proizvodnje, koji ima razvojne pretpostavke.

Rezultati privatizacije državnog kapitala bratunačkih preduzeća, pripremljenih za gotovinske prodaje, veoma su skromni sa stanovišta broja privatizovanih preduzeća. Budući da je organizovan veliki broj licitacija u cilju njihove uspješne prodaje, nezainteresovanost potencijalnih kupaca i visok nivo dugovanja preduzeća osnovni su razlozi brojnim neuspjelim licitacijama.

Od ukupno 18 bratunačkih preduzeća, čiji je državni kapital ponuđen na prodaju, do 2006. godine je privatizovano samo šest preduzeća ili 33%, a i privatizovana preduzeća ne pokazuju bilo kakve ekonomske pomake.

Zajedničke karakteristike bratunačke privrede su: nelikvidnost, odsustvo investicija, propadanje imovine, obustavljanje proizvodnje, enormna dugovanja, nezaposlenost radnika i otvaranje postupka stečaja, koji više nagovještava likvidaciju preduzeća, nego ozivljavanje proizvodnje kroz stečanji plan.

Samostalno privređivanje na području opštine se odvija u okviru 69 privatnih preduzeća i 177 preduzetničkih radnji.Dominantno je učešće trgovine: od 69 privatnih preduzeća 42 su trgovinska, 14 građevinska, 8 industrijska, tri saobraćajna i 2 poljoprivredna.

I kad su samostalne radnje u pitanju, najviše je trgovinskih. Slijede zanatske i ugostiteljske, zatim privatni prevoznici u putničkom i teretnom saobraćaju. Najmanje je uslužnih samostalnih radnji, svega četiri.