Odsjek za upravno-pravne i tehničke poslove Načelnika opštine

Ime i prezime Pozicija Titula E-pošta Telefon
Rada Veselinović Šef odsjeka za upravno-pravne i tehničke poslove načelnika opštine i službenik za javne nabavke dipl. pravnik r.veselinovic@opstinabratunac.com 056/420-331 -локал21