Odsjek za društvene djelatnosti

Ime i prezime Pozicija Titula E-pošta Telefon
Olivera Čučić Šef Odsjeka za društvene djelatnosti dipl.ekonomista 056/420-371 -локал29