Odsjek za stambeno-komunalne poslove

Ime i prezime Pozicija Titula E-pošta Telefon
Stojan Ilić Šef Odsjeka za stambeno-komunalne poslove spec.struk.ing.građ. 056/410-512 -локал 44